• turkosb@gmail.com
  • +90 (532) 623 09 45
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,789 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Fatih ÖZGEN
  • ADRES: Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi No: 50 Muratlı / TEKİRDAĞ
  • TELEFON: +90 282 361 70 70
  • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

MURATLI OSB ALANININ ÖZELLİKLERİ
a) Mevkii,
Muratlı IOSB  Muratlı İlçesinden Karıştıran istikametine Tekirdağ Edirne Karayolunun Her iki tarafında kalmaktadır. Alanın koordinatlar; 41o.10.56.K-27o30.24.D ile 41o12.55.K-27o.31.32.D arasındadır.

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,
Alan Muratlı şehir merkezine bir km mesafede ve kuzey-doğu yöndedir.

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,
Alan Tekirdağ il merkezinin 23 km kuzeyinde, Çorlu İlçe merkezinin 25 km batısında ve Lüleburgaz ilçe merkezinin 25 km güney-doğusunda yer almaktadır.
ç) Büyüklüğü,
Muratlı IOSB toplamda 3.784 dekar alanı kaplamakta olup, yollar ve dere yatakları hariç toplam arazi büyüklüğü 3.079 dekar dır.

d) Karayolu, havaalanı, liman ve demiryolu bağlantısı, uzaklığı,
Muratlı IOSB  içinden karayolu geçmekte, 35 km doğusunda çorlu havalimanı yer almaktadır. Halkalı Edirne Demiryolu hattı alana 1km mesafeden geçmekte olup ayrıca Tekirdağ limanı ilede Demir yolu ve karayolu bağlantısı mevcuttur.

e) Mülkiyet durumu,
Muratlı IOSB Alanı %66 sı sanayicilerin mülkiyetinde, %4 ü hazine mülkiyetinde ve %30 u özel şahısların mülkiyetindedir.

f) Kadastro durumu,
Alanın kadastrosu yapılmıştır.

g) Belediye ya da mücavir alan sınırları içinde olup olmadığı,
Alan Muratlı Belediye Mücavir alanı dahilindedir.

h) Varsa çevre düzeni planına göre durumu,
Alan 1/100000 ölçekli ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında sanayi alanı olarak gösterilmektedir.

ı) Mevcut arazi kullanım durumu,
Mevcut arazinin %40 ında  sanayi tesisleri faaliyet göstermekte, %60 ına yakınıda tarımsal amaçlı değerlendirilmektedir.

i) Eğimi ve yönü,
Arazi, güney batı istikametinde tatlı bir eğime sahiptir.

j) Bulunduğu deprem kuşağı,
Arazinin bulunduğu deprem kuşağı 3. Sınıf deprem kuşağıdır.

k) Su ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
Arazinin su ihtiyacının bir kısmı mevcut ruhsatlı derin kuyulardan ,geri kalan kısmı ise alanın doğusunda yer alan Kırkkepenekli göleti ile batısında yeralan Hanoğlu göletlerinden sağlanması mümkündür.

l) Enerji ihtiyacının nereden sağlanabileceği,
Alanın Enerji ihtiyacı Islah şartları ortadan kalkana kadar Tedaş a ait interconnecte hattan ve alana kurulacak doğal gaz çevrim santralarından karşılanacaktır.

m) Atıksu ve yağmur suyu deşarj ortamı,
Muratlı IOSB alanının atıksuyu ve yağmur suyu, kurulacak ortak bir arıtma tesisinde istenilen oranlarda arıtılarak alanın yakınından geçen Ergene Nehrine deşarj edilecektir.

n) Hakim rüzgar yönü,
Hakim rüzgar yönü Kuzey, Kuzey doğu, Kuzey batı yönlerdedir.

o) Gelişme ve genişleme olanağının bulunup bulunmadığı,
Alanın Tekirdağ limanına 23 km mesafede olması ve Tekirdağa uluslar arası standartlarda ve İstanbul limanlarına alternatif olacak yeni limanların yapılıyor olması ve alanın bu limanlarla demiryolu bağlantısının mevcut olması, Çerkezköy organize sanayi bölgesi ile Çorlu Organize sanayi bölgesi ve Avrupa serbest bölgesinin 50 km lik bir yarıçap içinde olması, Muratlı IOSB alanının çok kısa sürede dolabileceğini göstermektedir.

ö) Çevresinde konut ve yan sanayi yerleşimine imkan olup olmadığı,
Alanın Muratlı İlçe merkezine 1 km lik mesafede olması, mevcutta 19000 nüfusun ikamet ettiği Muratlı merkezinin çevre düzeni planlarında 2023 yılında 63000 nüfus olarak tahmin edilmesi ve buna uygun konut alanı bırakılması ve önerilen alanın etrafının açık olması, mevcutta ve gelecekte konut ve sanayi alanı sıkıntısı olmayacağını göstermektedir.

p) Varsa özel çevre koruma bölgeleri,sit alanları, milli parklar, sulak alanlar doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,
Alanın yakınlarında; özel çevre koruma bölgeleri,sit alanları, milli parklar, sulak alanlar doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlar bulunmamaktadır.

r) Drenaj durumu,
Alanda drenaja ihtiyaç yoktur.

s) Taşkına maruz kalma durumu,
Alanın taşkına maruz kalabilecek olan dere kenarları, imar planlarında taşkın koruma bandı olarak ayrılmış olup yapılaşmaya kapalıdır.

ş) Önceden belirlenmiş bir jeolojik probleminin olup olmadığı,
Alanın önceden belirlenmiş bir jeolojik problemi bulunmamaktadır.

t) Varsa yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına göre konumu,
Alanda yer altı suyu seviyesi 200 mt lere kadar indiğinden yeni izinlere kapalı durumdadır. Ancak alanın etrafındaki 10 km yarıçaplı alanda atıl durumda üç adet sulama göleti ve yeni gölet yapılmaya müsait araziler mevcuttur.

u) Varsa katı atık depolama alanlarına göre konumu,
Alanın yakınında katı atık depolama alanı yoktur.

ü) Mevcut ya da planlanan havaalanları ile varsa askeri alanlara, askeri güvenlik yasak bölgelerine, havaalanı mania planına göre konumu,
Alana yakın bölgede, askeri alan ve askeri güvenlik yasak bölgesi yoktur. Mevcut ve planlanan çorlu havaalnı ise 35 km mesafededir.

v) Su ürünleri üreme ve istihsal sahalarına olan konumu,
Alanın yakınlarında su ürünleri üreme ve istihsal sahası yoktur.

y) Doğal kaynak potansiyeli
Alana yakın mesafelerde doğalgaz kaynakları mevcuttur.

Yolların Kesiştiği Yer Muratlı
Muratlı İstanbul, Avrupa ve Tekirdağ tren yolu üçgeninin merkezinde yer alması ile sanayi kuruluşlarının ilgisini çekmiş, verimli arazileri ile bölgedeki en köklü tarım ve hayvancılık üretimine ev sahipliği yapmış stratejik bir yerleşim yeridir. Son dönemde faal hale gelen Tekirdağ Limanı ile birlikte Muratlı’nın lojistik değeri daha da artmıştır. Muratlı; tarım, sanayi ve lojistik konusunda merkez olma rolünü üstlenmiştir. Bu merkezin geliştirilmesi ilçenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Ergene Nehri’nin kirliliği, Muratlı ilçesinin de en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ayrıca ulaşımda bir geçiş noktası olan, tarım ve sanayi üretiminde önemli bir merkez olan Muratlı’nın sosyo-kültürel altyapısının geliştirilmesi elzemdir.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.