• turkosb@gmail.com
  • +90 (532) 623 09 45

İMES – Gebze VI. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
2,002 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: İMES Organize Sanayi Bölgesi Çerkeşli Köyü Dilovası / Kocaeli
  • TELEFON: +90 262 722 91 91
  • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

Tarihçe

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, ülkemizde büyük ölçekli sanayi adına çok az tesis bulunuyordu. Tamirat işleri ile uğraşanlarda gayri müslim vatandaşlarımızdı. Bu vatandaşlarımız Tornacı, Frezeci, Dökmeci, Modelci gibi meslek dallarında küçük ölçekte sanayi ve tamirat işlerine sahiptiler. Bu iş yerleri tersanelere yakın olması nedeni ile Haliç’in iki yakasında bulunuyorlardı.

Zamanla Anadolu’dan göç ederek İstanbul’a gelen birçok insanımız bu gayri Müslim vatandaşların işyerlerinde çırak olarak çalışmaya başladılar ve bazılarının isimlerini yukarıda belirttiğimiz meslek dallarını öğrenerek kendi işyerlerini kurmaya başladılar.

Yavaş yavaş kendi işyerlerinin kuran müteşebbislerimizin iş yerleri eski han odalarından bozma mekânlarda eski ahşap evlerin altında veya merdiven aralıklarında sanayi üretimine hiç müsait olmayan gayri sıhhi alanlardı. Ülkemiz 1960 yıllarından sonra planlı kalkınma dönemine geçince, devletimiz Sanayi Bakanlığı vasıtasıyla günümüz tabiri ile “ KOBİ’leri destekleme kararı aldı. Bu desteklerden en önemlisi de günün şartlarına uygun modern ve sıhhi işyerlerine sahip olunması için sanayi sitelerine kredi verilmesi şeklinde olmuştur. Bu teşvikten yararlanmak isteyen ve çoğunluğu İstanbul’un Perşembe pazarı, Kasımpaşa, Hasköy, Balat, Topçular vb semtlerinde faaliyet gösteren ve ufak ölçekli sanayi imalatı ve tamirat işyeri ile uğraşan müteşebbisler, İMES Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini kurarak şu anda üzerinde İmes Sanayi Sitesinin de bulunduğu 650 dönüm büyüklüğündeki arsayı arsa ofisinden satın almışlardır.

1976 yılında inşaatına başlayarak, 1986 yılında da siteyi tamamlayıp hizmete açmışlardır. İmes Sanayi Sitesinde 843 adet işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin büyüklükleri 100 m2 ile 600 m2 arasında değişmektedir. Bu ölçekler İMES’in planlandığı 1974 yılı ölçülerine göre hayli uygun büyüklükte işyerleri idi. Yazımızın da başında belirttiğimiz gibi Haliç’in iki yakası arasında yer alan tamirhanelerin büyüklükleri 50 m2’yi pek geçmiyordu. 50 m2’lik bir alana sahip olan işyeri sahibi siteye taşınınca 600 m2 alanın kendilerine uzun müddet yeteceğini düşündü. Fakat gelişen ülke ekonomisine paralel olarak siteye taşındıktan sonrada birçok işveren kendi işlerinin de süratle büyüdüğünü ve geliştiğini gördüler. Mevcut mekânlara sığamadılar. Gerek sitemizde yer alan müteşebbislerin, gerekse site çevresinde faaliyet gösteren diğer müteşebbislerin talepleri doğrultusunda 1997 yılında daha büyük ve modern işyerlerine sahip olma amacı ile İMES ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kurma çalışmalarını zamanın İMES yöneticileri olan bizler başlattık.

Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze, Dilovası mevkiinde bulunan 10000 dönüm büyüklükteki alan Sanayi Bakanlığı tarafından OSB alanı olarak önerilmiştir.

Bakanlık tarafından teşkil edilen yer seçim heyeti çalışmalarını tamamlayarak öneri alan olarak belirlenen 10000 dönüm OSB olarak ilan etmiş, bu bölgeden 3.000 dönüm büyüklüğe sahip bir alanı da İMES OSB’ye tahsis etmiştir.

Yabancı sermayeli bir kuruluş, maden arama ruhsatını sebep göstererek, bu alanın OSB olmaması iddiasında bulunmuş, yargıya müracaat etmiş ve dört yıl süren bu yargılama sürecinden sonra tarafımızdan kazanılan davanın akabinde hızlı bir şekilde bölge şekillenmeye başlanmıştır.

3.000 dönüm arazinin tümü, rızaen satın alınma ve bir kısmı da kamulaştırma yolu ile İMES OSB’nin mülkiyetine geçmiştir. Altyapı yatırımı olarak projeleri tamamlanan, yol tesviyesi, parsel tesviyesi ve istinat duvarlarının yapım ihalesi Ağustos 2005 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan yüklenici Eylül 2005’de işe başlayarak bu güne kadar yaklaşık 4.500.000 m3 toprak hareketini gerçekleştirmiştir. Bölgemiz Makine İhtisas OSB’dir. Çevre Bakanlığından bütün bölgeyi kapsayacak şekilde ÇED raporu alınmıştır. Bölge ile ilgili jeolojik raporlar hazırlattırılarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğünce de tasdik edilmiştir.

1/5000 ve 1/1000 imar planlarımız Sanayi Bakanlığı tarafından tasdik edilmiştir, Alt yapı projelerimiz ( yol, içme suyu, parsel tesviye, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, Telekom vb. ) proje müellifi tarafından hazırlanmış bölge müdürlüğü tarafından kontrolleri yapılmıştır.

Alt yapı yatırımı olarak; projeleri hazır olan yol, parsel tesviyesi ve istinat duvarlarının yapım ihalesini Ağustos 2005 tarihi itibari ile tamamlayarak Eylül 2005 ayı başından itibaren ihaleyi kazanan yüklenici işe başlamıştır. 15 Ağustos 2006 tarihinde de altyapı yatırımlarının en önemli kalemlerinden biri olan galeri imalatının da ihalesi yapılmıştır. 13 km uzunluğunda ve 2.5×2.5 ebadında betonarme galeri şeklindeki bu imalatın süresi 450 gün olarak planlanmıştır. Ayrıca şekillenen parsellerin kademelerini meydana getiren, taş duvarlarının imalatı ve kademeli parsellerden meydana gelen şevlerin korunması amacı ile meydana gelen şevlerin şev stabilizasyonu imalatları da, şevlerin çimlendirilmesi şeklinde devam etmektedir.

Ayrıca bölgemizin doğusunda yer alan ormanlık alanın, korunup kollanması ve yeniden ağaçlandırılması için Orman Bankalığına yaptığımız müracaat uygun görülerek 770 dönüm büyüklüğündeki bu alan, imar, ıslah ve korumalı amaçlı olarak İMES OSB’ ye tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu alana 2005 yılında 18.000 adet 2006 yılında da 13.000 adet muhtelif cins ağaç dikilmiştir. Bu şekilde ağaç dikimleri üç yıl daha devam edecek olup beş yılın sonunda 770 dönüm İMES özel orman alanı gerçek bir orman görüntüsüne kavuşacaktır. Dolayısı ile bölgemizin doğusunda, derinliği yer yer bir iki km’yi bulan doğal bir koruma bandı tesis edilmiştir.

İMES Organize Sanayi Bölgesi’nin diğer OSB’lere nazaran, önem arz eden değişik alt yapı yatırımları bulunmaktadır.  Bunlar sıra ile;

Alt yapı tesislerimiz (kanalizasyon hariç ) galeri sistemi içerisinden geçmektedir.

Sanayicilerimize parseller, tesviyeleri tamamlanmış halde tahsis edilmektedir.

Yol imalatlarımız; temel alt malzemeleri üstü, stabilize,  üstü 25 cm Dramiksli beton şeklinde imal edilmektedir.

Bölgemizde firmaların ticari nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için, 24 adet işyeri inşa edilmiştir. Bölgemizdeki fabrikaların tedarikçileri ve yan sanayicilerinin işyeri ihtiyaçları içinde 84 adet işyerinden meydana gelen bölge içerisinde inşaatları tamamlanan küçük sanayi sitesi bölgemiz tedarikçilerinin hizmetine sunulmuştur. İMES OSB projeleri tamamlandığında 214 adet fabrikalarının üretim yapacağı Makine İhtisas OSB olacaktır. Halen 130 adet parsel tahsisi yapılmış olup, 35 adet fabrika üretim aşamasına geçmiştir. Diğer tahsisler, proje ve inşaat aşamasındadır. Ayrıca bölgemizde 900 MVA gücünde Doğalgaz çevrim santrali inşaatı tamamlanmış olup 2014 yılında elektrik üretimine başlamıştır.

İMES Organize Sanayi Bölgesi, ilk önceleri tamirat işleri ile uğraşan, bilahare İMES Sanayi Sitesine taşındıktan sonra, tamir ettiklerini imal eden ve küçük ölçekli sanayi işletmesi haline gelen, müteşebbisimizin orta boy sanayi üretim tesislerine sahip oldukları modern bir endüstri bölgesi olmuştur.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.