HABER DETAYI

Ağustos 13, 2021 7:52 am

Eskişehir OSB “Kadın Odaklı” Projesiyle SOGEP Desteği Almayı Hak Kazandı

Eskişehir OSB “Kadın Odaklı” Projesiyle SOGEP Desteği Almayı Hak Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) sunulan 1.525.839 TL bütçeli “Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi” projesi hibe desteği almayı hak kazandı.

 

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kadınların sanayideki istihdam edilebilirliğini artırmak için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırladığı ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) sunduğu “Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi” projesi destek almaya hak kazandı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu” projesinden sonra çok önemli bir projenin daha destek almasının kendilerini mutlu ettiğini açıkladı. Küpeli, SOGEP kapsamında BEBKA bölgesinde destek almaya hak kazanan 8 projeden birinin de Eskişehir OSB bu projesi olduğunu belirterek, hayata geçirilen her proje ile Eskişehir sanayine daha fazla katkı sağlamayı sürdürdüklerini bildirdi.

 

“Sürekli yaşayan bir model olarak kurgulanmıştır”

Başkan Küpeli bu proje ile sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflediklerini söyledi. Küpeli, bu proje ile istihdamı artıracaklarını ifade ederek, “Sanayiyi ve toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kadınları buluşturan sosyal içermeye sahip bu proje, istihdam edilebilirliği arttıracaktır. Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan ve farklı sebeplerle iş piyasası dışında kalmış olan kadınlara mesleki beceri kazandırılması ve işbaşı eğitimleriyle üretim süreçlerini içeren bir atölyenin kurularak kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması, toplum refahının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Proje, istihdam edilebilirliğin süreklilik sağlaması amacıyla sürekli yaşayan bir model olarak kurgulanmıştır. Atölye çalışmaları ve doğrudan istihdam çalışmaları; Eskişehir OSB, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığı ve İŞKUR iştirakiyle aynı zamanda bölgemizdeki firmaların iş birliği ile gerçekleşeceği için istihdam edilebilirliğin artırılması ve projenin sürdürülebilirliği proje paydaşlarının katkıları, iş birliği ve kurum kültürleri sayesinde başarılacaktır” şeklinde konuştu. Başkan Küpeli projenin toplam bütçesinin 1.525.839 TL olacağını, bu tutarın yüzde 60’lık bölümü olan 930 bin TL’nin SOGEP kapsamında hibe olarak verileceğini, kalan yüzde 40’lık kısmının ise EOSB ve İŞ-KUR kaynaklarından karşılanacağını ifade etti.

 

Atölye sürdürülebilir bir girişim örneğidir

Kurulacak olan atölyenin bir girişim örneği olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB bünyesinde kurulacak atölyenin içeriği sanayinin ihtiyaçları gözetilerek kapsamı belirlenip, bölgemizde ağırlıklı sektörel yapı göz önünde bulundurulduğundan sürdürülebilir bir girişim örneği olacaktır. Eskişehir OSB’de beyaz eşya ve beyaz eşya yan sanayi ağırlıklı olduğundan lazer kaynak, montaj, parça birleştirme, gruplama gibi hizmetler sunulacaktır. İlin ihtiyaçlarının tüm taraflar ile görüşülerek belirleniyor olması ihtiyaca yönelik özgün, yenilikçi model oluşmasına izin vermiştir. Sektöre özgü hizmet sunulmasının yanı sıra fabrikalar ile iş birliği içerisinde doğrudan istihdam modeli de hedeflenmektedir” dedi. “Projenin genel hedeflerinden bir diğeri ise sosyal içermedir” diyen Başkan Küpeli, “Toplumun dezavantajlı grupları arasında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden hizmet alan kadınların sanayi sektörü ile tanışarak, meslek sahibi olmaları ve sanayi kuruluşlarında istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyi artmış, yaşam kaliteleri yükselmiş olacaktır” dedi.

 

Kadınlar mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olacak

Küpeli proje hakkında sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje, sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını, istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflemektedir. Kadınlar için üretim ve beceri odaklı malzeme işleme hizmeti verecek bir atölye kurulması amaçlanmaktadır. Üretim ve beceri odaklı sosyal gelişim atölyesinde hedef gruba teorik ve pratik işbaşı eğitimleri verildikten sonra kadın katılımcıların firmalarda istihdam edilmesi ve atölyede montaj, malzeme işleme hizmetlerinde çalışmaları amaçlanmaktadır. Talepte bulunan fabrikaların işbaşı eğitimlerini de kendi yerlerinde vermeleri mümkün olacaktır. Sanayi işgücünün yaklaşık yüzde 25’ini kadınlar oluşturmaktadır. Proje özellikle dezavantajlı kesim özelinde bu işgücü ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma günümüzde sadece ekonomik değil çevre ve sosyal etkenleri de içine alan bir anlayış olup insanı merkeze alan bir kalkınma yaklaşımıdır. Sosyal ve ekonomik gelişme bir arada telaffuz edilmektedir. Proje sosyal içerme ve sanayi iş birliğine örnek olup bölgede ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır. Sosyal içerme örneği olarak toplumun dezavantajlı kesiminin entegrasyonu ile sanayi sektörüne işgücü sağlanacak ve hizmet alanı yaratılacaktır. İstihdam artışının sağlanacak olması şehrin ekonomik hayatına olumlu katkı sunacaktır. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacaktır.”

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.