• turkosb@gmail.com
  • +90 (532) 623 09 45
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
837 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No : 57 Merkez / NEVŞEHİR
  • TELEFON: +90 384 214 36 66
  • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

Hakkımızda

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan Ajansın merkezi Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) bulunmaktadır.

Bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının sağlanmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen Ahiler Kalkınma Ajansı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere 3 temel organdan oluşmaktadır.

AHİKA Yönetim Kurulu, TR71 Bölgesi illerinin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı her yıl Valiler arasında değişerek yürütülmekte, halen Yönetim Kurulu dönem Başkanlığını Aksaray Valisi Sayın Aykut PEKMEZ yürütmektedir.

Ajans’ın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, Bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sanayici ve iş adamlarından oluşan 100 kişilik bir kuruldur. Kalkınma Kurulu, Ajansın kuruluşundan bugüne kadar 13 kez bir araya gelmiştir. Kalkınma Kurulu başkanı iki yıl süre için üyeler arasından seçimle belirlenmektedir.

Genel Sekreterlik Ajans’ın icra organı olup, Merkezde Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri ile Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi olmak üzere 5 birim ile her ilde bulunan Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Ajans Genel Sekreterliği görevini vekaleten Bekir VAROL yürütmektedir. Ajans faaliyetlerini bu birimlerde çalışan uzman, destek personeli ve illerde bulunan Yatırım Destek Ofisi (YDO) koordinatör ve uzmanları eliyle yürütür. Ajans’ta halen 30 uzman ve 6 destek personeli çalışmaktadır.

AHİKA kurulduktan sonra hazırladığı 2010-2013 TR71 Bölge Planı’nın Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından onaylanmasının ardından proje teklif çağrısına çıkarak proje kabulüne başlamıştır. AHİKA 2010 yılında Tarıma Dayalı Sanayi, Kırsal Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını, 2011 yılında İmalat Sanayiinde Yenilikçiliğin Geliştirilmesi, Turizm ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programlarını, 2012 yılında Küçük Ölçekli Altyapı ve Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programlarını, 2014 yılında Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programını yürütmüştür. 2015 Yılı Enerji Altyapısı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları değerlendirme sürecini de tamamlamış olup, 2015 yılında toplam 49 proje mali destek almaya hak kazanmıştır. Bugüne kadar yürütülen ve toplamda 235 projenin başarılı olduğu Mali Destek Programlarına tahsis edilen bütçe 64 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

AHİKA Mali Destek Programlarının yanı sıra, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında problemlerle karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Teknik Destek programları da yürütmektedir. Ajans, bugüne kadar yürüttüğü teknik destek programlarında desteklediği 234 başarılı projeye toplam 2,2 milyon TL kaynak aktarmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği ile 16 projeye toplam 882 bin TL kaynak aktarılmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılında ilk kez Güdümlü Proje çalışmalarına başlamış ve Kırıkkale Üniversitesi’nin “Biyouyumluluk, Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Kurulması” projesini, Niğde İl Özel İdaresi’nin “Çiftehan Termal Kompleks ve Günübirlik Tesisler” projesini destekleme kararı almıştır. İki projeye sağlanan Ajans destek miktarı 5 milyon TL’dir.

Ajansın önemli görevlerinden biriside planlama, rapor/analiz çalışmaları ve fizibilite hazırlama çalışmalarıdır. Ajansın TR71 Düzey 2 Bölge illerinde yaptığı rapor/analiz çalışmalarının sayısı 35’e ulaşmıştır. Bunlardan bazıları; Nevşehir Turizm Master Planı, Kırşehir Jeotermal ve Kültür Turizmi Potansiyeli, Aksaray Turizm Eylem Planı, Kırıkkale’de Jeotermal Etütler, Niğde Aladağlar, Süt Sektörü Analiz Çalışması, Et Sektörü Analiz Çalışması, Kozaklı Sağlık Turizmi Fizibilite Raporu, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizibilite Raporu, Bolkarlar Telesiyej Tesisi Fizibilite Raporu, Darboğaz Kirazı ve Niğde Söğürme Coğrafi İşaretleme Süreci, Hasan Dağı Telesiyej ve Günübirlik Tesisler, Kırşehir’de Yer Altı Şehirlerinin Tespiti ve Seyfe Gölü’nün Turizme Kazandırılması Çalışmaları, 2014 Yılı Aksaray İli Ekonomi Göstergeleri, Aksaray İli İmalat Sanayi Yatırım Süreci, Aksaray İli Lojistik Sektörü Yatırım Rehberi, 2014 Yılı Kırşehir İli Ekonomi Göstergeleri, Kırşehir Özel Eğitim Kurumu Yatırım Süreci, 2014 Yılı Niğde İli Ekonomi Göstergeleri, Niğde Madencilik Sektörü Yatırım Süreci, 2014 Yılı Kırıkkale İli Ekonomi Göstergeleri, Kırıkkale Yatırım Yeri Temini Kılavuzu, Kırıkkale Sağlık Sektörü Yatırım Süreci, 2014 Yılı Nevşehir İli Ekonomi Göstergeleri, Nevşehir Turizm Yatırım Süreci, Nevşehir Lisansız Elektrik Üretimi Yatırım Sürecidir.

AHİKA, Ülke Masaları ve İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri, KOSGEB uygulamalı/sertifikalı girişimcilik eğitimleri gibi faaliyetleri koordine etmekte ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte “İhracat Eğitimleri”, bölgedeki İŞKUR’larla birlikte “Kariyer Günleri” ve çok sayıda proje döngüsü eğitimleri ile bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalar yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 3.884 kişiye eğitim verilmiş olup, bunlardan girişimcilik eğitimi alanların sayısı 2.275 tir. AHİKA, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlamakta, bölge turizmcileri ile yurtdışı turizmcilerini bir araya getirmek üzere Türk Hava Yolları Bölge Müdürlüğü ile ortak organizasyonlar gerçekleştirmekte, bölge tanıtım filmleri, haritalar, kitaplar, sosyal medya uygulamaları aracılığı ile etkin tanıtım faaliyetleri yürütmekte ve yurtiçi tanıtım amacı ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

AHİKA, bölge illerinde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, STK’lar ve üniversiteler ile ağlar oluşturarak işbirliği ve koordinasyon sağlama çabalarına devam etmektedir. Bu bağlamda  “Kalkınma Sohbetleri” adı altında paydaşları bir araya getirmekte ve bölgesel kalkınma konusunun Bölgedeki paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlamaktadır.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.