• turkosb@gmail.com
  • +90 (532) 623 09 45
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,110 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: Karides Sok No:1 Süleymanpaşa Tekirdağ
  • TELEFON: +90 850 450 09 59
  • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansı Kurulması hakkında Bakanlar Kurulu 14.07.2009 tarih ve  2009/15236 sayılı kararnamesi ile Tekirdağ ili merkez olmak üzere TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ) Bölgesi Kalkınma Ajansı  kurulmuş ve  Resmi Gazete’nin 25.07.2009 tarihli 27299 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İlk Kalkınma Kurulu toplantısı ise 26.08.2009 tarihinde yapılmıştır.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın nihai hedefi, nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün paydaşların kalkınma hamlelerine katılımını teşvik ederek ve küreselleşmeden kaynaklanan tehditleri bertaraf ederek, sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanılmasına yönelik yerel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında çok önemli roller üstlenmektir. Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile eşgüdümlü olarak, yerel aktörlerin üstlendiği proje ve faaliyetler ya ulusal kaynaklardan ya da AB’den sağlanacak fonlarla hibe şeklinde desteklenerek; bölge potansiyeli harekete geçirilecektir.

Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslar arası arenada tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi; insan kaynakları kapasitesinin analizi ve geliştirilmesidir.
Bölgesel stratejilerin hazırlanmasına destek verecek olan Ajans, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi; kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenmektedir. Bunların yanı sıra bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını da gerçekleştirecek olan Ajans, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ederek sonuçlandırmayı hedeflemektedir. AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütecek olan Ajans, hem araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında faaliyet göstermektedir.

Sonuç olarak Trakya Kalkınma Ajansı hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir dağılımı olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin topyekün refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.