TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,137 ZİYARETÇİ
 • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
 • ADRES: Çamlaraltı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No: 67 Pamukkale - Denizli / Türkiye
 • TELEFON: +90 258 215 50 01
 • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

TTO’nun Amaçları;

 • Ar-Ge yapan firmalara üniversite içerisinde alt yapı imkânları sunarak, üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak,
 • Teknoloji transferi için uygun ortam oluşturarak, üniversiteler, Ar-Ge çalışması yapan kurumlar, firmalar ve pazarlar arasında bilgi ve teknoloji akışını teşvik etmek ve yönetmek,
 • Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, yeniliğe dayalı firmaların kurulması ve gelişimini kuluçka destekleri ve akademik spin-off’lar vasıtası ile desteklemek,
 • Yüksek teknolojiye sahip alan, tesisler ve diğer katma değerli hizmetleri sağlamak,
 • Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel ekonominin verimliliğini ve krizlere karşı dayanıklılığını artırmak,
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
 • Teknolojik bilgi üretilmesi ve bilginin ticarileşmesi sürecinde, üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere dönüştürülmesini, firmaların ortak bir coğrafi bölgeye toplanmasını, bunun neticesinde birlikte iş yapma maliyetlerinin düşürülmesini ve bilginin yeniliğe hızlı dönüşümünü sağlamak,
 • Yüksek/ileri teknolojiyi bünyesinde bulunduran yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Hizmetlerimiz;

 • Eğitim, Tanıtım ve Bilgilendirme
 • Destek Programları
 • Üniversite Sanayi İşbirliği
 • Patent ve Ticarileştirme
 • Girişimcilik ve Şirketleşme

Üniversite – TTO Entegrasyonu

Pamukkale TTO ile Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ÜSİGEM aşağıdaki faaliyetleri ortak olarak yürütecektir:

 • Teknolojinin geliştirilmesi ve transferini sağlamak,
 • Teknik sorunları çözmek,
 • Verimliliği arttırmak,
 • Kurs, seminer konferans gibi eğitim hizmetlerini düzenlemek,
 • Danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Laboratuvar, analiz ve deneylerinin yapılması ile ilgili teknik destek vermek,
 • Öğretim üyesi ve elemanlarının, sanayiciler ile buluşmasını sağlamak, gerekli platformları oluşturmak,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan işbirliği tekliflerini değerlendirmek ve bu işbirliğinin gerçekleştirilebileceği ilgili birimleri tespit etmek,
 • Sanayi ve ilgili diğer sektörlerin fuar ve teknik gezilerine katkıda bulunmak,
 • Sanayici için gerekli olabilecek ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) laboratuvarlarının kurulmasına yardımcı olmak,
 • Ege Bölgesi, özellikle Denizli yöresi kaynak envanterini hazırlamak ve bu envantere göre projeler önermek veya projeler hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Üniversite, sanayi ve finans sektörü arasındaki ilişkileri geliştirmek,
 • Eğitim-Öğretim süresince Üniversite öğrencilerinin pratik bilgilerini geliştirmek için sanayi sektörü ile işbirliğini arttırmak ve daha sonra istihdam sağlamak.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.