HABER DETAYI

Haziran 9, 2021 9:01 am

Markalaşma ve Turquality Desteği

Markalaşma ve Turquality Desteği

TURQUALITY®,  uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

 

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında firmaların;

  • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
  • Sertifikasyona ilişkin giderleri,
  • Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
  • Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
  • Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
  • Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri,

desteklenmektedir.

 

Anılan finansal desteklerin yanında; firmaların orta ve üst düzey yöneticilerine Koç, Sabancı, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri’nde Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitim verilmektedir. Aşağıda Marka/TURQUALITY® destek programı başvuru ve kapsama alınma süreci özetlenmektedir.

 

Başvuru Öncesi

Marka/Turquality Programına müracaat etmek isteyen şirketlere ait markaların Tebliğ’de yer alan ön koşulları sağlaması gerekmektedir Başvuru şartlarını sağlayan şirketler ile TURQUALITY® Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmadan önce Bakanlıkta sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir.

Başvuru ve Ön İnceleme Çalışması

Ön görüşmeyi gerçekleştiren şirketler için, bir sonraki aşama TURQUALITY® Otomasyon Sistemi üzerinden gerekli evrakın Bakanlığa iletilmesidir. Şirketler, Otomasyon Sistemi’ne erişim için Ek-2’de yer alan elektronik imza taahhütnamesini TURQUALITY® Sekretaryasına iletir.  Şirketler, Ek-4’de belirtilen başvuru evrakını yetkilendirilmiş kullanıcısı aracılığıyla sistem üzerinden TURQUALITY® Sekretaryası aracılığıyla Bakanlığa sunar. Bakanlığımız Ön İnceleme Çalışmasını gerçekleştirecek akredite TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasını atar. Başvuru sahibi şirket gerekli ön inceleme ücretini görevlendirilen danışmanlık firmasına görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde öder. Görevlendirilen Yönetim Danışmanlığı Firması başvuru sahibi şirketten ön inceleme alanlarına ilişkin detaylı bilgi/belge talep eder ve şirketin tesislerinde 2 günlük bir yerinde inceleme çalışması gerçekleştirir.

 

Kapsama Alınma

TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde yetkinlik düzeylerine göre şirketler Marka ya da TURQUALITY® Programına kabul edilir. Ön inceleme neticesinde Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket ile Marka destek programı kapsamında desteklenip TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmayı talep eden şirket ön inceleme bedelini ödemek kaydıyla yeniden ön inceleme müracaatında bulunabilir. Müracaatlar arasındaki süre 6 (altı) aydan az olamaz. Kapsama alınan şirketler için gelişim yol haritası çalışması yapılması gerekir. Çalışmayı yapacak olan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasını şirket kendisi seçer. Ön inceleme çalışmasını gerçekleştiren yönetim danışmanlığı firması aynı şirketin gelişim yol haritasını hazırlayamaz.

Marka ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan şirket, destek kapsamına alındığı yılı müteakiben her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar, Bakanlık tarafından talep edilen bir önceki takvim yılına ait mali verilerini içeren BDK onaylı veri talep formu ile Proje İlerleme Formunu Bakanlığa sunar ve ilgili verilerini sisteme girer. Şirketlerin performansları, Bakanlığa sunulan veriler ve Bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde ölçülür.

 

2006/4 sayılı Tebliğ’e, Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ne ve ilgili eklerini BURADAN görebilirsiniz

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.