TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
2,005 ZİYARETÇİ
 • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
 • ADRES: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yazıkonak / Elazığ
 • TELEFON: +90 424 255 50 21
 • SOSYAL MEDYA:
SERVİS YERLERİ TÜRKİYE

FİRMA HAKKINDA

Hakkımızda

Elazığ; coğrafi konumu itibariyle, Doğu Anadolu Bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmaktadır.  İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir. TRBI Bölgesi içerisinde yer alan Bingöl, Malatya, Elazığ ve Tunceli illeri ile birlikte Diyarbakır da dikkate alındığında bu illerin ortasında yer almaktadır. Elazığ İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kavşak noktası konumundadır. Elazığ Türkiye’nin dört bir yanına ana  karayollarıyla bağlı olup, ayrıca demiryolu (özellikle OSB’nin içerisinden geçen bir demiryolu) ve havayolu ulaşımına da sahiptir. Bu jeopolitik konum Organize Sanayi bölgemizin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Son zamanlarda işler hale gelen Tahran-Şam, Tahran-Haydarpaşa trenler de Elazığ’dan geçmektedir. Özellikle OSB içerisinde kurulumuna başlanan konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu Elazığ OSB’yi Bölgede en önemli OSB’lerden biri haline getirmiştir. Aşağıda yazılan avantajlarla birlikte yatırımcılar için özellikle de ulusal ve uluslar arası yatırımcılar için OSB’de kurulacak olan lojistik merkezi (demiryolu konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu)’nin navlun giderlerinde sağlayacağı avantaj (% 35’leri bulan fiyat avantajı) daha şimdiden revaç bulmuş ve üretim alanında dünya beşincisi olan ulusal firmalarımızdan biri ile yine uluslar arası döküm firmalarımızdan biri Elazığ’a yatırım yapmış ve üretime geçmişlerdir. Dünya içecek devlerinden biri de ülkemizdeki 5. Büyük yatırımını yine Elazığ Organize Sanayi bölgesinde gerçekleştirmiştir. Yine ulusal ve uluslararası (yurt dışı) 2 büyük yatırımcı daha Organize Sanayi bölgemizin yatırımcılara sunduğu avantajlardan dolayı Organize Sanayi bölgemize yatırım aşamasına gelmiştir. Lojistik merkez inşasından sonra OSB’den yer isteyecek yatırımcı konusunda bir patlamanın yaşanacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle OSB için yeni alanların kazandırılması en öncelikli konulardan biri haline gelmiş ve 235 Hektarlık yeni bir alanın Elazığ’ımıza ve Organize Sanayi Bölgemize kazandırılması noktasında sona yaklaşılmıştır.

ELAZIĞ OSB’NİN TARİHÇESİ

Elazığ OSB için büro çalışması mahiyetinde olan 1960 lı yılların sonundaki faaliyetler ancak, 1972 yılında bir ön proje hazırlık safhasına gelmiştir.   Türkiye Odalar Birliğince 28-30 Haziran 1972 de mahallinde yapılan incelemelerle çalışmalar fiilen başlamıştır. 3. beş yıllık kalkınma planında (1973-1977) yer alan OSB kurulma çalışmaları o yılların siyasi ve sosyal çalkantıları nedeniyle bir anlamda rafa kaldırılmış ancak, 5. beş yıllık kalkınma planı (1985-1989) döneminde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda DPT müsteşarlığınca 1985 yılı yatırım programına alınmıştır. 26.06.1974 tarih ve 7/8505 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 22.05.1984 tarihinde Müteşebbis Teşekkül oluşturulmuş, OSB çalışmaları bu tarihten sonra hız kazanmıştır. Elazığ  OSB alt yapı tesislerinin temeli 22 Şubat 1987 tarihinde atılmıştır. Elazığ OSB revize alanları ile birlikte 475 Hektardır. Sosyal tesisler, cami kamu tesis alanı ve hizmet parseli ile toplam 150 parsel vardır.

I.Bölgedeki çalışmalara 1986 yılında arazi alımı ile başlanmıştır. OSB nin alt yapı temeli atılan ilk kısmı bugünkü OSB’nin yer aldığı alan olup, rezerv ve inkişaf alanları hariç 110 hektardır. OSB alanı 1998 yılında Bakanlığa müracaat sonrasında 400 hektara çıkartılmıştır. III. bölge ile II.ve I. bölge arasında bulunan demiryolu OSB’mizin önemini bir kat daha artırmıştır. I. Bölge 110 Hektar olup alt yapı ve üst yapı tesisleri tamamlanmıştır. 5000 ile 100.000 metrekare arasında değişen 58 sanayi parseli vardır. Parsellerden biri sosyal tesis, cami, benzinlik ve diğer 2 parsel de Devlet Malzeme Ofisine ayrılmıştır. Toplam 57 parsel bulunmaktadır. 57 sanayi parselinin tamamı müteşebbislere tahsis edilmiş olup, bu parsellerde 49 firma faaliyetlerine devam etmektedir. 3 parselde ise inşaat faaliyetleri sürmektedir.

II.Bölge çalışmalarına 1990 yılında başlanılmıştır. Toplam alan 55.5 hektardır. AG-OG (Alçak ve Orta gerilim) ve altyapı inşaat işlemleri 1997 yılında ihale edilmiş, enerji nakil hattı 2002 yılında bitirilmiştir. Üst yapı yol kaplama işlemine 2004 yılında başlanmış ve 2006 yılı sonunda tamamlanmıştır. II. OSB’ deki tüm işletmeler faal durumdadır. İşletme sayısı 32’dir. İnşaatı devam eden işletme sayımız 3. Proje aşamasındaki işletme sayısı ise 4’dür.

III. Bölge İmar planı çalışmaları 2006 yılında sonuçlandırılmış ve 38 sanayi parselinin tahsisi yapılmıştır. Bu parsellerden 22 firma faaliyetlerine devam ederken, 6 parsel inşaat ve 8 parsel ise proje safhasındadır.

Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren 2 teknokent’ ten biri olan FIRAT TEKNOKENT Ar-ge faaliyetlerinin yürütülebileceği bir teknokent olma hüviyetiyle, OSB’mize gelecek yatırımcılar için ayrı bir cazibe kaynağıdır. Ayrıca, Bünyesinde 1 mühendislik, 1 teknoloji fakültesi ve çeşitli meslek yüksek okulları bulunan Fırat Üniversitesi, Sanat okulları, Meslek liseleri, Çıraklık Eğitim Merkezi gibi eğitim kurumları Sanayi için de çok önemli bir nitelikli işgücü potansiyelini ortaya koymaktadır.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin Metropolitan Fiziki Planlamada Yer Seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:
 • Demiryolu karayolu alt yapı değerlerini taşıması
 • Çevresinde hazine arazisinin çokluğu sebebiyle, ucuz arsa değerinin mevcudiyeti
 • Kekliktepe şalt sahasına olan yakınlığı
 • DSİ hidrolik etütlerince yer altı su seviye zenginliği
 • İmar İskan Bakanlığı 26.10.1969 tarihli zemin etüdü ve zeminin kaya olması
 • Şehir merkezine olan uzaklığının fazla olmaması,
 • Havaalanına yakınlığı,
 • Doğu Anadolu ulaşım bağlantılarında bulunması
 • Şehre bir sanayi aksı oluşturması

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.